finnish english svenska norwegian
Pineline

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Tekno-Forest Oy

Kynttilätie 3

11710 RIIHIMÄKI

Rekisterin nimi

Tekno-Forest Oy asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt tai ostanut asiakkaana Tekno-Forest Oy:n tuotteita tai palveluita.

Rekisterin käyttötarkoitus

Verkkokauppatoiminnan edellytyksenä on asiakkaiden yhteystietojen tallentaminen, mikä edellyttää asiakasrekisterin ylläpitoa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteröidyt henkilöt

Tekno-Forest Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka ovat rekisteröityneet asiakkaiksi tai tehneet ostoksia verkkokaupastamme.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja rekisteröityneistä asiakkaista:

-Sähköpostiosoite, Nimi, Osoite, Puhelinnumero.

-Mahdollinen suostumus Tekno-Forest Oy:n lähettämien sähköpostitiedotteiden vastaanottamiseen.

-Tieto siitä, onko käyttäjä ilmoittanut lukeneensa ja hyväksyneensä Tekno-Forest Oy:n toimitusehdot.

-Käyttäjän tekemät tilaukset.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tekno-Forest Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan ainoastaan sellaisia asiakkaita koskevia tietoja, jotka asianomainen on itse antanut rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin.

Rekisterin tietojen luovutus

Tekno-Forest Oy:n asiakasrekisteri on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksia tehdään ainoastaan lain tai asetuksen nojalla tai viranomaisten vaatimusten seurauksena.

Rekisterin tietojen suojaaminen

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu rajoittamalla niihin pääsy vain tietokantaa ylläpitäville henkilöille mm. salasanoin. Kaikki tietojen käsittelyyn liittyvä http-liikenne on ssl-suojattua.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Tekno-Forest Oy:n talousosasto

info@pineline.fi

019 774 860